• Glava Bg

Želim vstopiti v shemo ZEOS

Področje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji predpisuje zakonodaja, ki pa predvideva izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev v okviru skupne shemo v katero vstopajo preko pogodbenega odnosa. Skupna shema ZEOS že nekaj let učinkovito izpolnjuje obveznosti proizvajalcev, pri čemer je najpomembnejša trajna stroškovna učinkovitost ter transparentnost skupne sheme, ki deluje na neprofitni osnovi.

V primeru interesa v sodelovanju z nami nam pišite:

Send an Email
logo footer