• Glava Bg

Zavezanci

Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki ima ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov sedež v Republiki Sloveniji (nadaljevanju RS) in proizvaja EEO in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS.

Za proizvajalca velja tudi pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež v RS in na ozemlju RS preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji ali v okviru svoje dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice EU.

Proizvajalec je tudi pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v drugi državi članici EU ali tretji državi in prodaja EEO prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno gospodinjstvom ali drugim uporabnikom v RS.

 

logo footer