• Glava Bg

Zbiranje ONS

ONS se ločeno zbira na vseh pokopališčih v Sloveniji in sicer v ločenih in za zbiranje ONS označenih zabojnikih. Tako zbrane ONS, s pomočjo naših pogodbenih partnerjev, prevzamemo pri upravljavcih pokopališč oziroma pri izvajalcih javnih služb ravnanja z odpadki. Po prevzemu tako zbranih ONS, se le te preda v obdelavo in se zagotovi najvišja možna mera recikliranja.

logo footer