• Glava Bg

Obdelava OEEO

Vso zbrano OEEO v okviru skupne sheme ZEOS, obdelamo skladno z zakonodajo z našimi podizvajalci. Obdelava poteka v centrih za obdelavo v Sloveniji in v tujini. V Sloveniji se obdela in reciklira tista OEEO, za katero je na voljo ustrezna tehnologija in imajo zanjo naši izvajalci zahtevana dovoljenja. Medtem ko se za določene skupine OEEO obdelava zagotavlja v tujini na podlagi čezmejnega premeščanja, za katero ima skupna shema ZEOS urejena vsa ustrena dovoljenja oz. notifikacije.

Enako kot pri zbiranju OEEO, se tudi obdelava tovrstnih odpadkov vrši ločeno po zbirno predelovalnih skupinah (ZPS) in sicer:

  • hladilno zamrzovalni aparati,
  • televizijski sprejemniki in monitorji,
  • mali gospodinjski aparati,
  • veliki gospodinjski aparati,
  • sijalke.

OBDELAVA HLADILNO ZAMRZOVALNIH APARATOV

Postopek obdelave za odpadno hladilno zamrzovalne aparate izvajamo v Sloveniji oz.v drugih dražavah EU. Na začetku se pri zbranih hladilno zamrzovalnim aparatom odstranijo posamezne komponente (police, predale, zunanje električne kable,…) za katere se zagotovi pravilna nadaljnja obdelava, kjer dobimo sekundarne surovine, kot so kovine in plastika. Nato se odstranijo in pravilno obdelajo nevarne komponente, odstranijo se kondenzatorji, kompresorji ter odsesajo pline iz hladilnega krogotoka. Hladilne pline se nato ustrezno skladišči in uniči. Tako nam ostanejo samo še ohišja hladilno zamrzovalnih aparatov, ki v izolacijski peni še vedno vsebujejo ozonu škodljive pline. V ta namen se ohišja skozi avtomatiziran proces reciklažnega centra ustrezno tehnološko obdelajo, predelani materiali (kovine, baker, aluminij, plastika in poliuretan) pa se vračajo v proizvodnjo novih izdelkov ali pa v proces okolju prijaznega odstranjevanja.

Več: https://www.youtube.com/watch?v=ZASZD6y9xvM

OBDELAVA TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV IN MONITORJEV

Postopek obdelave za odpadne TV aparate in monitorje se prične v Sloveniji. Najprej se odstranijo posamezne komponente (zunanji električni kabli, plastično ali leseno ohišje, plošče s tiskanim vezjem in elektronski top) za katere se zagotovi pravilna nadaljnja obdelava, kjer dobimo sekundarne surovine. Katodne cevi, čezmejno premeščamo v za to namenjene reciklažne centre, kjer v ustreznem tehnološkem procesu ločijo svinčevo in barijevo steklo po posebnih postokih.

Več: https://www.youtube.com/watch?v=YWScPlW0oXA


OBDELAVA MALIH IN VELIKIH GOSPODINSJKIH APARATOV

Postopek obdelave malih in velikih gospodinjskih aparatov se prične s selektivno obdelavo pri kateri se odstranijo posamezne komponente, katere zahtevajo posebno obdelavo in predelavo. Odstranijo se kondenzatorji, baterije, akumulatorji, plošče s tiskanim vezjem, sijalke, kartuše za toner, sestavni deli, ki vsebujejo radioaktivne snovi,… Tako obdelanim malim in velikim gospodinjski aparatom sledi ustrezna tehnološka obdelava, s pomočjo katere dobimo sekundarne surovine (kovina, plastika,…).

Več: https://www.youtube.com/watch?v=Nf_cce6zaHI

S takim ravnanjem zagotavljamo ustrezno obdelavo in odstranjevanje navedenih odpadkov, ki v Sloveniji iz leta v leto naraščajo.

logo footer