• Glava Bg

Načini zbiranja OEEO

Pri zbiranju OEEO je pomembno, da se zbira ločeno od ostalih odpadkov, da se ne meša z drugimi odpadki, ne poškuduje, zmečka, zdrobi ali onesnaži z nevarnimi snovmi. OEEO se zbira ločeno po zbirno predelovalnih skupinah (ZPS) in tako že na viru nastanka oziroma ob prvi oddaji s strani končnega potrošnika, v čim večji meri zagotavljamo ločevanje po posameznih ZPS in s tem najvišjo možnost recikliranja.

Načini, ki omogočajo učinkovit proces zbiranja:

pokriti prostor

POKRITI PROSTOR

 • Vsa OEEO se zbira v pokritih prostorih
 • Lokacija: izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralci
zabojnik

ZABOJNIK (20 – 35 m3)

 • Namenjen za zbiranje VGA in HZA
 • Lokacija: izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralci
 • Zbrana oprema se zlaga ločeno po ZPS za VGA in HZA
 • Pri zlaganju v zabojnik je potrebno paziti da se oprema ne poškoduje, meša z ostalimi odpadki ali drugimi vrstami ZPS.
 • Posebno pozornost je potrebno nameniti nevarnim komponentam, kot so npr. hladilni sistemi v hladilno zamrzovalnih aparatih.
mrezasta paleta

MREŽASTA PALETA (dimenzija: 1,2 m x 1,0 m x 0,9 m)

 • Namenjen za zbiranje MGA
 • Lokacija: izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralci, trgovci in distributerji EEO
 • Pri zbiranju v mrežnih paletah je potrebno pozornost nameniti optimizaciji zlaganja zbrane MGA, da zagotovimo čim večje zbrane količine v eni paleti
lesena paleta

LESENA PALETA (dimenzija: 1,2 m x 0,8 m)

 • Namenjen za zbiranje VGA, HZA, TV in monitorjev, MGA
 • Lokacija: izvajalci lokalno javnih služb ravnanje z odpadki, zbiralci, trgovci in distributerji EEO
 • Na paletah se OEEO zbira ločeno po ZPS
 • Posebno pozornost je potrebno nameniti nevarnim komponentam, kot so npr. hladilni sisemi v hladilno zamrzovalnih aparatih, ekrani TV in monitorjev, ki vsebujejo fluorescentne prevleke, da se le te ne poškudujejo in nevarne snovi iz njih ne izhajajo nekotrolirano v okolje
pokoncni oeeo

POKONČNI ZBIRALNIK (dimenzija: 0,3 m x 0,25 m x 1,3 m)

 • Namenjen za zbiranje MGA.
 • Lokacija: trgovci in distributerji EEO, izobraževalne ustanove,…
 • Potrošniku prijazna mreža zbiranja MGA
ulicni zbiralnik

ULIČNI ZBIRALNIKI (dimenzija: 1,2 m x 1,2 m x 1,8 m)

 • Namenjen za zbiranje MGA do velikosti 40x25x25.
 • Lokacija: eko otoki in druge javne lokacije.
 • Potrošniku prijazna mreža zbiranja MGA

Ob pravilnem zbiranju in obdelavi lahko iz OEEO pridobimo raznovrstne sekundarne surovine, ki nadaljujejo svojo uporabnost v novih proizvodih.

logo footer