• Glava Bg

Projekti Life

LIFE 2020-2025

Ime projekta: LIFE Spodbujamo e-krožno

Slogan: #Še sem uporaben!

Leto izvedbe: 2020 – 2025

Sofinancer: Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

Namen in cilji:

 • Ozaveščanje gospodinjstev o pomembnosti prehoda na krožno gospodarstvo, spreminjanje potrošniških navad ravnanja z odvečnimi rabljenimi aparati, priprava navodil za preusmerjanje dela aparatov v postopek priprave za ponovno uporabo, postavitev mreže zbiranja rabljenih aparatov, postavitev spletne platforme v podporo digitalizacije krožnega gospodarstva ter izvedba programa spodbujanja krožnih poslovnih modelov.

Ciljne javnosti:

 • Gospodinjstva, socialno šibkejši potrošniki (mladi, družine, upokojenci, podeželje), podjetja, mediji, nevladne organizacije

Aktivnosti:

 • Spodbujanje servisiranja: Z inovativnimi orodji približati pomen in dostopnost popravil uporabnikom, izvedba ozaveščevalnih dogodkov in delavnic, promocija lokalnih mrež ter izobraževanje mladih
 • Souporaba in garažne razprodaje: Vzpostavitev in podpora za prenos skupnosti souporabe ter so-organizacija garažnih razprodaj električne in elektronske opreme
 • Ponovna uporaba: Vzpostavitev infrastrukturne mreže zbiranja delujočih aparatov na večjih zbirnih centrih po vsej Sloveniji, plasiranje opreme nazaj v krog uporabe
 • Priprava za ponovno uporabo: Izvedba priprave za ponovno uporabo, uskladitev navodil postopka znotraj strokovne delovne skupine, izdelava zakonodajnih predlogov za enovitost postopka
 • Spodbujanje razvoja poslovnih modelov: Organizacija delavnic za iskanje inovativnih poslovnih modelov ter njihovo promoviranje in spremljanje do ustanovitev zagonskih podjetij
 • Spletna platforma in mobilna aplikacija: Vzpostavitev spletne platforme krožnega gospodarstva električne in elektronske opreme za komunikacijsko izhodišče vseh deležnikov
 • Komunikacija, mreženje in ponovljivost: Ozaveščevalni dogodki, strokovna srečanja, konference, prenosljivost rezultatov
LIFE 2016-2020

Ime projekta: LIFE Gospodarjenje z e-odpadki

Slogan: E-cikliraj

Leto izvedbe: 2016 – 2020

Sofinancer: Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

Namen in cilji:

 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomembnosti pravilnega ravnanja z OEEO/OPBA in vplivanje na spremembo njihovega vedenja
 • vzpostavitev infrastrukturne mreže po Sloveniji za čimbolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja OEEO/OPBA
 • organizirati različne aktivnosti in spremljevalne dogodke

Ciljne javnosti:

 • gospodinjstva
 • potrošniki (mladi, družine, upokojenci)
 • splošna in mednarodna javnost

Aktivnosti:

 • Zeleni koti: vzpostavitev infrastrukturne mreže zbiranja OEEO in OPBA v večjih trgovinah z EEO po vsej Sloveniji
 • Ulični zbiralniki: vzpostavitev infrastrukturne mreže zbiranja OEEO in OPBA na eko otokih po vsej Sloveniji
 • Mobilno zbiranje: približanje možnosti oddaje OEEO in OPBA na podeželju, kjer je prebivalstvo razpršeno in imajo posledično manj možnosti za oddajo
 • Ostale aktivnosti (natečaj, strokovna srečanja, konference itd.) in spremljevalni dogodki
LIFE 2011-2013

Ime projekta: Slovenska OEEO kampanja

Slogan: Odločuj

Leto izvedbe: 2011 – 2013

Sofinancer: Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

Namen:

 • dolgoročno dvigovanje ozaveščenosti ciljnih javnosti
 • zasledovanje pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA)
 • dvig ozaveščenosti ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA
 • rast zbrane količine OEEO in OPBA v RS.

Ciljne javnosti:

 • učenci in njihovi učitelji
 • gospodinjstva na območju celotne Slovenije

Aktivnosti:

 • E-transformer: potujoča učilnica z multimedijskim prikazom procesa pravilnega ravnanja z OEEO in OPBA / sodelovalo več kot 210 vzgojno izobraževalnih ustanov na območju celotne Slovenije
 • EKO terminali: reciklirani terminali iz zdravstvenih domov, z nameščeno aplikacijo – ozaveščevalni kviz / nameščenih 80 EKO terminalov (aplikacija)
 • Dan odprtih vrat: akcija z izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki / ozaveščenih 65% vseh gospodinjstev v Sloveniji
 • WEEE konferenca: konferenca za strokovno javnost

Evropska komisija je projektu podelila priznanje Best of the Best na področju okoljskega izobraževanja in informiranja

logo footer