• Glava Bg

Ozaveščanje

Novi deleži izpolnjevanja obveznosti

Novi deleži izpolnjevanja obveznosti

Vlada je 16. maja 2018 spremenila sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za prejšnje leto zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži za vse nosilce so po novem naslednji:

  • za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o., 60,58 %,
  • za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 17,84 %,
  • za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o., 14,22 %,
  • za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 7,14 %,
  • za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,22 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1548

logo footer