• Glava Bg

Ozaveščanje

Skupni delež izpolnjevanja obveznosti za našo družbo ZEOS za leto 2017 je 60,42 %

Skupni delež izpolnjevanja obveznosti za našo družbo ZEOS za leto 2017 je 60,42 %

V petek 8. decembra je Vlada sprejela sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

V skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi mora proizvajalec na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme. Zbiranje in obdelavo mora zagotoviti za delež zbrane odpadne opreme, ki je enak njegovemu deležu električne in elektronske opreme v skupni količini opreme, ki je bila v Sloveniji dana na trg v enem letu.

V evidenci načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo je vpisanih letos pet skupnih načrtov ravnanja s takšno opremo. 

Skupni deleži za vse nosilce so naslednji:

  • za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o., 60,42 %
  • za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o. 22,16 %
  • za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 8,77 %
  • za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o. 8,58 %
  • za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,07 %

 Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3363/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2017-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme

logo footer