• Glava Bg

Ozaveščanje

Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

V prostorih GZS je bila pod okriljem EEN v sodelovanju z Ministrstvo za okolje in prostor, 16. avgusta 2017, organizirana javna predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja.

Osnutek prenovljenega zakona je sicer v javni razpravi do 11. septembra letos in med drugim napoveduje:

  • ureditev stečaja podjetij, v katerih stečajni masi se nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov;
  • spremembo veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti ter sodnega varstva v upravnih postopkih in združevanja postopkov;
  • ureditev sanacije v preteklosti onesnaženih območij, kjer določa predmet, odgovornost, postopek in način sanacije, vključno s finančnimi viri, ko mora država kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije nase;
  • spremembe na področju obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih;
  • nove pristojnosti občin na področju urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.
logo footer