• Glava Bg

ZEOS d.o.o.

Emil Sehic

Družba ZEOS je ustanovljena na podlagi zahtev Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi z dne 27. 1. 2003 ter odločitve proizvajalcev/pridobiteljev/uvoznikov EE opreme v Sloveniji, da svoje okoljske obveznosti, ki izhajajo iz t.i. razširjene odgovornosti proizvajalcev izpolnjujejo v obliki skupne sheme.

Skozi celotno obdobje dosedanjega delovanja se je družba prvenstveno usmerjala k dolgoročni stabilnosti ter stroškovno učinkovitemu doseganju ciljev. Hkrati smo s svojo vztrajnostjo, strokovnostjo in jasno vizijo prihodnosti uspeli premagovati težave na svoji poti. Ne le, da smo uspeli vzpostaviti učinkovit in celovit proces razširjene odgovornosti na področju odpadne električne in elektronske opreme, svojo uspešno pot smo leta 2009 nadaljevali na področju ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, leta 2013 smo dejavnost družbe dopolnili s področjem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ter isto leto ustanovili naše hčerinsko podjetje ZEOS eko-sistem v Sarajevu.

Poleg številnih akcij ozaveščanja na lokalni ravni smo še posebej ponosni na naš okoljski projekt ozaveščanja, ki je s strani EU fundacije LIFE kot prvi v Sloveniji izbran za BEST OF THE BEST projekt. To priznanje nam pomeni, da smo na pravi poti in nam daje motivacijo tudi za vnaprej.

logo footer