• Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

  Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

  Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

  Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

  Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

  Kam z odpadki?

Uvodna stran

Prodajalci so po novem odgovorni za predelavo nagrobnih sveč

Prodajalci so po novem odgovorni za predelavo nagrobnih sveč

S 4. majem 2019 je začela veljati spremenjena uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč prenaša z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce. Novo pa je tudi finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih neizvajanja njihove dolžnosti.

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Vsi, ki dajete v promet embalažo, morate do 31. marca 2019 oddati poročilo o tem za lansko leto. Pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) ali Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) se morate vpisati v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ter voditi evidenco o tej embalaži.

Objavljen seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

Objavljen seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme .... 

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

Dne 27.12.2018 je bila sprejeta nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18).

logo footer