• Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

  Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

  Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

  Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

  Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

  Kam z odpadki?

Uvodna stran

Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

V javni razpravi je Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.
V zadnjem času smo bili pogosto priča kopičenju odpadne embalaže v zbirnih centrih izvajalcev javne službe za ravnanje z odpadki ter več požarom teh odpadkov.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Naloge, pravice in obveznosti, ki so nastale v zvezi s poslovanjem Inštituta RS za vode, se s predlogom prenašajo na Ministrstvo RS za okolje in prostor.

Prodajalci so po novem odgovorni za predelavo nagrobnih sveč

Prodajalci so po novem odgovorni za predelavo nagrobnih sveč

S 4. majem 2019 je začela veljati spremenjena uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč prenaša z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce. Novo pa je tudi finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih neizvajanja njihove dolžnosti.

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Vsi, ki dajete v promet embalažo, morate do 31. marca 2019 oddati poročilo o tem za lansko leto. Pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) ali Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) se morate vpisati v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ter voditi evidenco o tej embalaži.

logo footer